Popis nastřelování náušnic

Zvolte velikost náušnice, kterou budete nastřelovat. Vydezinfikujte místo vpichu. Jakmile dezinfekce zaschne, označte místo vpichu medicinálním fixem a zkonzultujte s klientem. Budete-li je chtít změnit, setřete je dezinfekcí a po jejím zaschnutí postup opakujte.


obr01

Obr 1.

Před použitím pistole zkontrolujte, jaký máte v pistoli nástavec. Odpovídá-li velikosti náušnice, kterou budete nastřelovat, pokračujte dle obrázku 2. Chcete-li nástavec vyměnit, uchopte jej dvěma prsty a druhou rukou pistoli natáhněte. Tím se nástavec uvolní. Pak vložte požadovaný nástavec.


obr02

Obr 2.

Tahem za rýhovaný držák pistoli natáhněte.


obr03

Obr 3.

Otevřete balení náušnic, uchopte ukazovákem a palcem bílý plastový držák náušnic a naberte puzetu do pistole. Mírným tahem nahoru ji vyjměte z lůžka.


obr04

Obr 4.

Náušnici vložte do nástavce a tahem nahoru vyjměte z plastového držáku.


obr05

Obr 5.

Přiložte pistoli na lalůček tak, aby byl označený bod vpichu v přímce s jehlou. Nezapomeňte zachovat správný sklon pistole. Plynulým tlakem na spoušť nejprve ucho stiskněte a pak propíchněte. Puzeta náušnici uzavře.


obr06

Obr 6.

Povolte spoušť, tím se náušnice uvolní z pistole.


obr07

Obr 7.

Pistoli opatrně stáhněte směrem dolů, puzeta se uvolní z pistole, náušnice je nastřelena.